wz

Palác škol - 1900
Palác škol se zachoval do dnešní doby bez podstatných změn. Historický ráz budovy byl zachován.
Zámecké nádvoří


Karlova Koruna


Loreta


Kostel sv. Voršily


Sokolovna