wz

Vila kancléře kulturního technika a geometra A.M.Vlacha - 1906
V minulosti rostly okolo vily okrasné stromy. Také se projevila změna fasády.
Zámek Karlova Kor...


Záloženský dům


Kozelkova vila


Dělnický dům


Spořitelna a Soko...