wz

Cesta na Prahu - 1908
Veřejná cesta vedoucí na Prahu se později změnila na asfaltovou silnici.Přibyly Zde i chodníky,některé domy byly zbourány a místo nich byly postaveny nové.
Mlýn v Zapči I


Památník V.K.Klic...


Staré kasárny


Kostel Nejsvětějš...


Okresní dům