wz

Cesta na Prahu - 1908
Veřejná cesta vedoucí na Prahu se později změnila na asfaltovou silnici.Přibyly Zde i chodníky,některé domy byly zbourány a místo nich byly postaveny nové.
Loreta


Zámecký park


Hospoda U Jelena


Pomník V. K. Klic...


Perštýnská ulice.