wz

Cesta na Prahu - 1908
Veřejná cesta vedoucí na Prahu se později změnila na asfaltovou silnici.Přibyly Zde i chodníky,některé domy byly zbourány a místo nich byly postaveny nové.
Pomník Mistra Jan...


Cidlina


Zámek Karlova Kor...


Radnice


První chlumecká m...