wz

Jiráskova ulice - 1935
Snímek z roku 1935 zachycuje část Jiráskovy ulice nyní Kozelkovy ulice - Spořitelnu a Sokolovnu. Snímek z roku 2007 zobrazuje dnešní stav.
Zámecké nádvoří


Hotel Liverpool


Pernštýnská ulice


Perštýnská ulice


Náměstí