wz

Náměstí - 1925
Na starší fotografii můžeme spatřit dva domy v pravé části fotografie.V současné době na jejich místě vidíme budovu Penny marketu s přilehlým parkovištěm.
Záloženský dům


Loreta


Palác škol s Okre...


Vila kancléře kul...


Okresní dům