wz

Náměstí - 1981
Pohled na náměstí se příliš neliší od současnosti. Pouze typ pouličních lamp jsou jiné. Poblíž pomníku V.K.Klicpery si povšimneme nové zámkové dlažby.
Náměstí


Zámek Karlova Koruna


Pomník Václava Kl...


Nádražní třída


Vila kancléře kul...