wz

Okresní dům - 1904
Tato fotografie Okresního domu pochází z roku 1904. Jeho podloubí bývalo dříve zasklené. Dnes zde sídlí Policie ČR, finanční úřad a v přízemí se nachází lékárna.
Klicperovo náměstí


Ulice Zámostecká


Perštýnská ulice.


Cesta ke kostelu ...


Pomník T. G. Masa...