wz

Zubatovská kaple - 1925
Nachází se na pozemku zrušeného městského hřbitova východním směrem od kostela Nejsvětější Trojice. Podle parkových úprav se dá soudit, že snímek byl pořízen několik let po zrušení městského hřbitova. Dnešní pohled na kapli s již vzrostlými stromy.
Hotel Liverpool


Jiráskova ulice


Snímek Kozelkovy ...


Náměstí


Kostel Nejsvětějš...