wz

Zubatovská kaple - 1925
Nachází se na pozemku zrušeného městského hřbitova východním směrem od kostela Nejsvětější Trojice. Podle parkových úprav se dá soudit, že snímek byl pořízen několik let po zrušení městského hřbitova. Dnešní pohled na kapli s již vzrostlými stromy.
Sokolovna


Kostel sv. Voršil...


Staré kasárny


Palác škol


Perštýnská ulice