wz

Hotel Liverpool - 1902
Hotel Liverpool - další, avšak nedatovaný snímek.
Kozelkova vila


Okresní dům


Náměstí


Klicperovo náměstí


Palác škol s Okre...