wz

Radnice - 1896
Snímek z roku 1896 zachycuje budovu radnice včetně dvou sousedních domů.V jejichž přízemí se nacházely obchody. Dnešní dispozice budov se nezměnila, avšak jejich vzhled zaznamenal změnu. Necháme na čtenářích, aby si vybrali, který pohled je hezčí.
Zámek Karlova Kor...


Zámek Karlova Koruna


Pomník T. G. Masa...


Náměstí


Zámecký park