wz

Husův sbor - 1936




Původní novostavba bez přístavby bytu faráře, v pozadí starší hospodářské stavení. Nynější podoba Husova sboru, vlevo přístavba bytu a v pozadí vpravo je částečně vidět budova hasičské zbrojnice.
Sokolovna


Vila kancléře kul...


Perštýnská ulice


Hospoda U Jelena


Zámecký park