wz

Perštýnská ulice - 1929
Prostranství u kostela se dnes změnilo v parkoviště. Obchody se zmodernizovaly.
Pomník Václava Kl...


Zámecký park


Palác škol s Okre...


Ulice Zámostecká


Hotel Bílý Beránek