wz

Perštýnská ulice - 1929
Prostranství u kostela se dnes změnilo v parkoviště. Obchody se zmodernizovaly.
Zámek Karlova Kor...


Náměstí


Náměstí


Pomník Václava Kl...


Pomník T. G. Masa...