wz

Pernštýnská ulice - 1915
Na počátku 20. století se v této ulici nacházely obchůdky, jež zajišťovaly obživu drobných živnostníků. Dle našeho názoru byly tehdejší výlohy a vývěsní štíty mnohem vkusnější než současné.
Zámecký park


Sokolovna


Dělnický dům


Dělnický dům


Dělnický dům