wz

Stará škola - 1918
Vzhled budovy se téměř nezměnil. Prašnou cestu nahradila vyasfaltovaná vozovka.
Náměstí


Zubatovská kaple


Kostel Nejsvětějš...


Zámek Karlova Koruna


Pomník T. G. Masa...