wz

Perštýnská ulice - 1910
Z roku 1910, na kolorované fotografii Perštýnské ulice můžeme spatřit dřívější obchůdky, dříve byl kostel svaté Voršily z tohoto úhlu vidět skoro celý, ale nyní ho (kromě věžičky) zakrývá hotel Astra.
Pomník Václava Kl...


Zámek Karlova Kor...


Palác škol


Hotel Bílý Beránek


Ulice Zámostecká