wz

Kozelkova vila - 1901
Kozelkova vila z roku 1901. V současnosti je ve velmi zchátralém stavu.
Základní škola


Spořitelna a Soko...


Ulice Zámostecká


Kaple s hrobkou N...


Pohled z Klicpero...