wz

Kozelkova vila - 1901
Kozelkova vila z roku 1901. V současnosti je ve velmi zchátralém stavu.
Dělnický dům


Sokolovna


Pernštýnská ulice


Mlýn v Zapči I


Klicperovo náměstí