wz

Klicperovo náměstí - 1918
Snímek z počátku 20. století. Můžeme pozorovat shromáždění obyvatel za účelem sousedské konverzace, dnes je náměstí plné parkujících automobilů.
Vila kancléře kul...


První chlumecká m...


Karlova Koruna


Palác škol


Kostel Nejsvětějš...