wz

Výstupy:

Testování a využití nových výukových modulů

Výstupem projektu budou nově vytvořené moduly. Výstupní modul našeho projektu budou moci bez zpoplatnění používat všechny školy na webových stránkách naší školy. Moduly budeme testovat v prostředí předmětů informatika, společensko-vědní seminář, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská a rodinná výchova. Jednotlivé moduly budou rozloženy do kapitol, aby zapadaly do výuky a učivo vhodně rozšiřovaly. Další prezentací výstupů projektu bude výstava vytvořených fotografií a vydání společné publikace, zpracování CD ROMU a školního pexesa. Koordinátor projektu na škole provede výstupní vyhodnocení celého projektu.

Výuka pomocí výsledného modulu

Hlavním cílem je vytvořit nové výukové materiály, které zkvalitní a zefektivní výuku na naší škole. Působnost projektu přesáhne hranice regionu. Naší snahou je ve výuce využívat výsledné moduly a vhodně je vnořit do připravovaných vyučovacích jednotek. Jednotlivé moduly budou rozčleněny do konkrétních kapitol a podkapitol. Toto rozčlenění umožní ještě efektivnější využívání výsledných učebních materiálů.

Přenositelnost výsledků a zkušeností

ZŠ V. K. Klicpery Nový Bydžov se stala partnerskou školou při realizaci tohoto projektu. Vzájemná výměna výsledků a zkušeností byla zajištěna prezentací na webových stránkách obou škol, kde jsou odkazy na výsledky naší práce. Ověřovací škola bude průběžně seznamována s aktuálním stavem projektu a budou probíhat konzultace získaných zkušeností. Přenositelnost výsledků bude zajištěna zejména prezentací na internetu, která bude volně dostupná pro další školy a veřejnost. Vytvořený CD ROM věnujeme bezplatně okolním školám našeho regionu a ty jej můžou bez omezení také využívat ve výuce. Výsledný materiál dáme k dispozici zřizovateli a ten je může využívat k propagaci našeho města. Projekt bude představen také prezentací na výstavě, v tištěné publikaci, zpracováním CD ROMU a školního pexesa.

Cidlina


Nádražní třída