wz

Souvislost s RVP

Projekt „Naše město očima dětí“ je koncipován jako moderní projektový a výukový záměr, který koresponduje s hlavními cíli RVP. Jednotlivé aktivity projektu pomáhají dosahovat u žáků klíčových kompetencí. Díky širokému spektru činností studentů v terénu je možné jednotlivá zkoumaná témata probírat ve škole v rámci průřezových témat a jednotlivých vyučovacích hodin. Náš projekt je jistě možné analyzovat v mezipředmětové výuce mediální výchovy, ekologické výchovy a společenskovědních seminářů.

Pomník V. K. Klic...


Sokolovna