wz

Harmonogram projektu

Rámcový časový harmonogram projektu, jeho částí, stanovení milníků projektu: Projekt "Naše město očima dětí" je rozložený do dvou let.

Stanovené milníky projektu:

První rok projektu
Do 30.6. 2006 - začneme provádět přípravné práce na projektu
Do 30.9. 2006 - zahájíme práce na výzkumu (utvoření pracovních skupin)
Do 31.12.2006 - získáme cca 100 vhodných archivních fotografií, budeme pořizovat snímky současného stavu, žáci si budou osvojovat potřebné dovednosti pro naplnění cílů projektu.
Do 31.12. 2006 - vyúčtujeme 1. rok projektu

Druhý rok projektu


Do 31.3. 2007 - dokončíme terénní výzkum - zkompletování dat, popisků a komentářů, výstup
minimálně 100 zpracovaných dvojic fotografií
Do 31.5. 2007 - zpracujeme výsledky výzkumu na PC do výstupů
Do 30.6. 2007 - výroba výstavy
Od 30.9. 2007 - začneme používat nově vytvořené výukové moduly ve výuce
Od 30.10. 2007 - putování výstavy, 2 - 5 různých míst prezentace
Do 31.12. 2007 - zpracování publikace, zpracování CD ROMU a školního pexesa, vyhodnocení projektu, dokončení internetových stránek Do 31.12.2007 - vyúčtování druhého období projektu

Pomník Mistra Jan...


Dělnický dům