wz

Ostatní


Název: Nádražní třída, z roku 1921
Pohled na Nádražní třídu z roku 1921 směrem od Okresního domu k Paláci škol zachycuje sochu sv.Václava na místě dnešního parkoviště. Socha sv.Václava byla odsud přenesena k mostu přes Cidlinu.Ulice v minulosti změnila název na Jiráskovu a později na Kozelkovu.
Kompletní fotka


Název: Jiráskova ulice, z roku 1935
Snímek z roku 1935 zachycuje část Jiráskovy ulice nyní Kozelkovy ulice - Spořitelnu a Sokolovnu. Snímek z roku 2007 zobrazuje dnešní stav.
Kompletní fotka


Název: Pražská třída , z roku 1895
Pohled na Pražskou ulici s ještě nezpevněnou vozovkou, kde není po současném hustém provozu spojnice Prahy a Hradce Králové ani vidu. Na historickém snímku je dobře patrná věž kostela Nejsvětější Trojice, která je na soudobém snímku zakryta patrovou stavbou.
Kompletní fotka


Název: Cesta na Prahu, z roku 1908
Veřejná cesta vedoucí na Prahu se později změnila na asfaltovou silnici.Přibyly Zde i chodníky,některé domy byly zbourány a místo nich byly postaveny nové.
Kompletní fotka


Název: Socha rebelujícího sedláka, z roku 1952
Památník selského povstání 1775.
Kompletní fotka


Název: Nové cvičiště , z roku 1980
Každý jistě ví, že se nachází pod Sokolovnou. Historický a soudobý snímek se téměř neliší.
Kompletní fotka


Název: Komenského ulice , z roku 1910
Snímek z r. 1910 zachycuje původní zástavbu ulice včetně Kozelkovy vily s Palácem škol v pozadí. Dnešní vzhled ulice je značně změněn ; zvláště prolukami po zbouraných domech.
Kompletní fotka


Název: Poštovní úřad, z roku 1939
Poštovní úřad - snímek z r. 1939 Původně dlážděná silnice byla nahrazena asfaltovou , nově přibyly telefonní automaty, původní masivní plot vedlejšího pozemku byl nahrazen jednodušším .
Kompletní fotka


Název: Poštovní úřad , z roku 1938
Poštovní úřad - celkový pohled Původní fotografie z r. 1938, pohled na vilovou zástavbu v Jiráskově ulici ( nynější Kozelkově), levá strana ulice je lemována alejí stromů, v dálce vykukuje budova Lorety .
Kompletní fotka


Název: Dělnický dům , z roku 1955
Historický snímek dřívějšího Dělnického domu, dnešní snímek představuje nově zrekonstruovanou budovu Klicperova domu.
Kompletní fotka


Název: Dělnický dům , z roku 1955
Snímek zachycující přestavbu. Dnešní snímek představuje nově zrekonstruovanou budovu Klicperova domu.
Kompletní fotka


Název: Dělnický dům , z roku 1957
Dělnický dům - historický a dnešní snímek.
Kompletní fotka


Název: Pomník Mistra Jana Husa , z roku 1923
Snímek z roku 1923 představuje pomník k 500. výročí úmrtí v původní úpravě. Dnešní podoba je dosti zvláštní - celou spodní polovinu překrývá pečlivě stříhaný živý plot.
Kompletní fotka


Název: Ulice Zámostecká , z roku 1910
Snímek z roku 1910. "Boží muka" byla odstraněna, hostinec Na Růžku již dnes také neexistuje. Fotografování se stalo atrakcí. Vzhled domů v dnešní době je velmi zanedbaný.
Kompletní fotka


Název: Hospoda U Jelena , z roku 1919
V přízemních prostorech domů se zachovaly obchody, samozřejmě došlo ke změně sortimentu. Na novém snímku došlo ke zúžení prostoru náměstí vytvořením parkoviště před Komerční bankou.
Kompletní fotka


Název: Mlýn v Zapči I , z roku 1908
Roku 1908 byl mlýn i s náhonem z řeky Cidliny plně funkční, dnes je celá nemovitost ve velmi žalostném stavu
Kompletní fotka


Název: Staré kasárny , z roku 1962
Fotografie z roku 1962. Budova již řadu let neplnila svou původní funkci, po letech chátrání byla zbourána a na jejím místě vzniklo zázemí pro místní stavební firmu.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice, z roku 1910
Z roku 1910, na kolorované fotografii Perštýnské ulice můžeme spatřit dřívější obchůdky, dříve byl kostel svaté Voršily z tohoto úhlu vidět skoro celý, ale nyní ho (kromě věžičky) zakrývá hotel Astra.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice, z roku 1909
Snímek okolo roku 1909. Vidíme děvčata oblečená do šatů a na hlavách klobouky, kluci mají krátké šortky. Taková byla tehdejší móda. Hotel Astra ještě nestojí.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice, z roku 1939
Snímek z let 1939-1940, fotografie z let okupace, vpravo Grand hotel Procházka, vpravo německá reklama na obchodu. Dlážděná silnice je dnes asfaltová.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice, z roku 1963
Snímek ze šedesátých let. Hotel Grand už nenese jméno majitele Procházky. Nekontrolované přecházení přes silnici umožňoval malý provoz v dopravě. Dnešní fasády domů jsou podstatně veselejší.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice , z roku 1934
Fotografie z roku 1934, detail Grand hotelu Procházka, vpředu vidíme automobil značky Praga Piccolo 21 ( krásný design). Na dnešním snímku stojí automobil značky Škoda Felicia Combi.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice, z roku 1902
Na této kolorované fotografii ještě není postaven Okresní dům, jezdí se koňskými povozy. Dobové oblečení žen tvoří šátek, dlouhá sukně, zástěra, kabátek a boty. U většiny mužů doplňuje oblek nezbytný klobouk.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice. , z roku 1916
Na fotografii z roku 1916 je vidět Okresní dům od Klicperova náměstí. Místo rohového domu je bar Panter. Koňské povozy vystřídala auta.
Kompletní fotka


Název: Loreta, z roku 1959
Loreta byla zrekonstruována na muzeum. Průchod byl zazděn, studna odstraněna, nádvoří upraveno.
Kompletní fotka


Název: První chlumecká mechanická pletárna, z roku
Na staré fotografii můžeme spatřit krásnou fasádu, nyní je fasáda zašlá a špinavá. Dříve byly chodníky lemovány vzrostlými stromy. Nyní se v této budově nachází prodejna PVC, koberců, bytového textilu a bytových doplňků.
Kompletní fotka


Klicperovo náměstí


Karlova Koruna