wz

Kozelkova Vila


Název: Kozelkova vila, z roku 1901
Kozelkova vila z roku 1901. V současnosti je ve velmi zchátralém stavu.
Kompletní fotka


Název: Kozelkova vila, z roku 1901
Kozelkova vila z roku 1901 je velmi impozantní stavbou a patří k architektonickým skvostům. Jen by potřebovala velkou finanční injekci na rekonstrukci.
Kompletní fotka


Název: Snímek Kozelkovy ulice, z roku 1910
V té době byly v ulici provozovány krámky s různým zbožím.Vidíme zde vilu chlumeckého starosty Zikmunda Kozelky. Nedlážděná cesta lemovaná stromořadím je dnes vyasfaltovaná, mnoho stromů chybí a jsou tu vysázeny záhony růží.
Kompletní fotka


Název: Kostel sv. Voršily, z roku 1906
U kostela přibyly smrky. A původní vzhled se od dnešního nezměnil.
Kompletní fotka


Název: Chrám svaté Voršily , z roku 1910
V okolí kostela přibyly smrky a změnu také zaznamenala dlážděná cesta. V současnosti se proměnila ve vyasfaltovanou a patří k ní šestimístným parkovištěm.
Kompletní fotka


Název: Náměstí, z roku 1934
Pohled na kostel svaté Voršily. Za povšimnutí stojí i dobové oblečení.
Kompletní fotka


Název: Komenského ulice , z roku 1910
Původně prašná ulice má dnes zpevněný povrch. Na starém snímku je v levé části ( dřívější směr jízdy vlevo ) zaparkovaný žebřiňák, původní osvětlení bylo nahrazeno elektrickým.
Kompletní fotka


Název: Kozelkova vila, z roku 1909
Kozelkova vila - původní fotografie z r. 1909 Fasáda vily byla nesmírně zdobnou , dnešní stav je důsledkem špatné údržby a nevyjasněných vlastnických stavů v minulém režimu
Kompletní fotka


Kaple s hrobkou N...


Základní škola