wz

Náměstí


Název: Kostel sv. Voršily, z roku 1925
Na fotografii z roku 1925 se nachází nedlážděná cesta vedoucí ke kostelu svaté Voršily.
Kompletní fotka


Název: Náměstí, z roku 1900
Pohled na náměstí z roku 1900 vůbec nedává tušit, že dalších 90 let zde bude tak frekventovaná silnice mezi Prahou a Hradcem Králové se všemi negativními důsledky mimořádně silného provozu osobní i nákladní dopravy.
Kompletní fotka


Název: Husův sbor, z roku 1936
Původní novostavba bez přístavby bytu faráře, v pozadí starší hospodářské stavení. Nynější podoba Husova sboru, vlevo přístavba bytu a v pozadí vpravo je částečně vidět budova hasičské zbrojnice.
Kompletní fotka


Název: Radnice, z roku 1896
Snímek z roku 1896 zachycuje budovu radnice včetně dvou sousedních domů.V jejichž přízemí se nacházely obchody. Dnešní dispozice budov se nezměnila, avšak jejich vzhled zaznamenal změnu. Necháme na čtenářích, aby si vybrali, který pohled je hezčí.
Kompletní fotka


Název: Chlumec nad Cidlinou , z roku 1908
Na této fotografii můžeme spatřit kostel sv. Voršily a pomník Václava Klimenta Klicpery. V současnosti na již zmíněných památkách nedošlo k příliš velkým změnám.
Kompletní fotka


Název: Radnice , z roku 1901
Pohled na budovu radnice, která má ve štítu vepsán rok založení 1852. Dnešní budova je pozměněna pozdějšími stavebními úpravami.
Kompletní fotka


Název: Pomník Václava Klimenta Klicpery, z roku 1922
Pomník slavného rodáka z Chlumce nad Cidlinou byl postaven vděčnými rodáky a ctiteli roku 1874. Sám se příliš nezměnil, avšak změny prodělalo jeho okolí a Chlumec nad Cidlinou vůbec. Fotografie je z r. 1922.
Kompletní fotka


Název: Pomník Václava Klimenta Klicpery , z roku 1909
Dřívější oplocení pomníku bylo nahrazeno živým plotem. Také si můžeme všimnout, že v současnosti je pomník osvícen. V pozadí rostou smrky a prostranství kolem vyplňuje travnatá plocha a zámková dlažba.
Kompletní fotka


Název: Náměstí, z roku 1981
Pohled na náměstí se příliš neliší od současnosti. Pouze typ pouličních lamp jsou jiné. Poblíž pomníku V.K.Klicpery si povšimneme nové zámkové dlažby.
Kompletní fotka


Název: Náměstí, z roku 1925
Na starší fotografii můžeme spatřit dva domy v pravé části fotografie.V současné době na jejich místě vidíme budovu Penny marketu s přilehlým parkovištěm.
Kompletní fotka


Název: Náměstí, z roku 1906
V pravé části snímku můžeme spatřit pomník Václava Klimenta Klicpery, který obklopuje zatravněná plocha. V levé části naopak můžeme spatřit, že se také změnil oproti minulosti vzhled radnice.
Kompletní fotka


Název: Náměstí, z roku 1925
Nynější restaurace U Jelena ( dříve hotel Jelen ) ? také si můžeme povšimnout stromků u cesty, které se nyní vytratily.
Kompletní fotka


Název: Pomník V. K. Klicpery, z roku 1896
Snímek z roku 1896. Všichni na obrázku jsou svátečně oblečeni (na hlavách mají klobouky a hruď zdobí kravata nebo motýl), většina mužů má knír nebo plnovous. Na dnešním snímku je zábradlí nahrazeno živým plotem.
Kompletní fotka


Název: Přestavba Klicperova náměstí , z roku 1972
Snímek ze 70. let. Při realizaci silnice došlo k vybagrování a k položení inženýrských sítí. Dnešní stav je velmi komfortní a jsou zde zohledněni i chodci
Kompletní fotka


Název: Klicperovo náměstí , z roku 1910
Původně holá plocha náměstí se po letech zatravnila a působí ucelenějším dojmem.
Kompletní fotka


Název: Klicperovo náměstí, z roku 1918
Snímek z počátku 20. století. Můžeme pozorovat shromáždění obyvatel za účelem sousedské konverzace, dnes je náměstí plné parkujících automobilů.
Kompletní fotka


Název: Pohled z Klicperova náměstí směrem na Hradec Králové , z roku 1937
Snímek ze 60. let. Silnice je pokryta "kočičími hlavami", ale v dnešní době je asfaltová. Budova Majorátu získala vznešenější kabát.
Kompletní fotka


Název: Kostel sv.Voršily s památníkem V. K. Klicpery, z roku 1925
Snímek zachycuje část Klicperova náměstí. Okrasné stromky nahradily kamenné květináče. Fotografie pochází z roku 1925.
Kompletní fotka


Název: Klicperovo náměstí, z roku
Část náměstí, která je zobrazena na tomto snímku, se změnila díky dnešní dopravě. Před kostelem rostou stromy, takže zakrývají z tohoto úhlu část chrámové stavby.
Kompletní fotka


Název: Náměstí, z roku 1916
Kolorovaná fotografie náměstí.
Kompletní fotka


Název: Klicperovo náměstí, z roku
Na tomto snímku je vidět kostel svaté Voršily a Morový sloup. Živnost Josefa Cellera, jež se zaměřil na stavební a sklenářské práce, nahradila dnes budova banky.
Kompletní fotka


Název: Klicperovo náměstí , z roku
Na této fotografii můžeme spatřit kostel sv. Voršily a hned vedle autobusovou zastávku
Kompletní fotka


Název: Památník V.K.Klicpery, z roku 1914
Fotografie z roku 1914 zachycuje pomník věnovaný slavnému rodákovi. Pomník je dnes obklopen živým plotem a upravenou zelení.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice , z roku 1981
Na starším snímku je vidět přestavba silnice a kanalizace. Snímek z éry socialismu charakterizují omšelé fasády domů. Dnes je v pozadí vidět vzrostlý smrk.
Kompletní fotka


Název: Pernštýnská ulice, z roku 1915
Na počátku 20. století se v této ulici nacházely obchůdky, jež zajišťovaly obživu drobných živnostníků. Dle našeho názoru byly tehdejší výlohy a vývěsní štíty mnohem vkusnější než současné.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice , z roku 1929
Prostranství u kostela se dnes změnilo v parkoviště. Obchody se zmodernizovaly.
Kompletní fotka


Název: Hostinec, z roku
Místo tehdejšího hostince zde dnes stojí autobusová zastávka a stánky, které nejsou za zastávkou vidět.
Kompletní fotka


Občanské školy


Karlova Koruna