wz

Palác škol


Název: Palác škol, z roku 1936
Fotografie Paláce škol, Spořitelny a památníku T.G. Masaryka pochází z roku 1936. Na místě Masarykova památníku dnes stojí památník obětem 2. světové války.
Kompletní fotka


Název: Palác škol, z roku 1910
Místo domku, který stojí před budovou školy, je v současnosti obchod ZOO centrum a vedle něj se nachází obchod s elektrotechnikou ProMax.
Kompletní fotka


Název: Občanské školy, z roku 1927
Na staré kolorované fotografii můžeme spatřit, že je pomník pana Zikmunda Kozelky zde v dřívějších dobách ještě nebyl.
Kompletní fotka


Název: Vila kancléře kulturního technika a geometra A.M.Vlacha, z roku 1906
V minulosti rostly okolo vily okrasné stromy. Také se projevila změna fasády.
Kompletní fotka


Název: Základní škola, z roku 1906
Na fotografii se budova základní školy téměř neliší od současné.Pouze steré lípy byly vykáceny a místo nich se tu pěkně vyjímají sakury.
Kompletní fotka


Název: Palác škol s Okresním domem v pozadí , z roku 1900
Snímek z roku 1900. Vzhled budovy se téměř nezměnil.
Kompletní fotka


Název: Palác škol , z roku 1900
Palác škol se zachoval do dnešní doby bez podstatných změn. Historický ráz budovy byl zachován.
Kompletní fotka


Název: Palác škol , z roku 1924
Do dnešních časů zůstal zachován historický vzhled budovy. Změnu zaznamenala pouze parková úprava v popředí spolu s komunikací.
Kompletní fotka


Název: Stará škola, z roku 1918
Vzhled budovy se téměř nezměnil. Prašnou cestu nahradila vyasfaltovaná vozovka.
Kompletní fotka


Radnice


Loreta