wz

Kostely


Název: Kostel Nejsvětější Trojice, z roku 1946
Je stavbou románského původu, jeho nadzemní část v průběhu staletí doznala stavebních úprav. V letech 1358 - 1544 to býval farní kostel. Kostel se nachází v malém parčíku asi 60 metrů před vstupem do zámeckého parku. Do roku 1904 se rozkládal na místě dnešního malého parku kolem kostela městský hřbitov.
Kompletní fotka


Název: Kostel Nejsvětější Trojice, z roku 1931
Pohled z bývalého hřbitova (dnešního parku).
Kompletní fotka


Název: Zubatovská kaple, z roku 1925
Nachází se na pozemku zrušeného městského hřbitova východním směrem od kostela Nejsvětější Trojice. Podle parkových úprav se dá soudit, že snímek byl pořízen několik let po zrušení městského hřbitova. Dnešní pohled na kapli s již vzrostlými stromy.
Kompletní fotka


Název: Cesta ke kostelu svaté Voršily, z roku 1902
Cesta k chrámu sv. Voršily je vyasfaltovaná a okolo silnice jsou pozměněny původní domky nebo postaveny nové.
Kompletní fotka


Název: Kostel Nejsvětější Trojice, z roku 1950
Kostel Nejsvětější Trojice se téměř nezměnil.Původní keře podél silnice se postupem času rozrostly a zmohutněly.V pozadí vidíme dva vzrostlé stromy.
Kompletní fotka


Název: Chrám sv. Voršily , z roku 1926
Chrám sv. Voršily - fotografie z r. 1926 V místě rodného domku dramatika V.K. Klicpery stojí dnes činžovní dům, široká ulice dnes slouží částečně jako parkoviště pro vozidla jedoucí do centra .
Kompletní fotka


Název: Kostel sv. Voršily , z roku 1913
Původní zobrazení kostela z jihovýchodního pohledu s jinou výsadbou dřevin a úpravou náměstí v porovnání s dnešním snímkem. Dnes stavbu kostela z části zakrývají vzrostlé smrky.
Kompletní fotka


Název: Kostel sv. Voršily s pomníkem V. K. Klicpery, z roku 1937
Napravo v původní dlážděné úpravě náměstí, kdy byly oba objekty od sebe odděleny dlážděnou komunikací. Ač oba objekty tvoří dominanty náměstí, jež spolu sousedí, navzájem se neruší. Dnešní snímek z jihovýchodního pohledu zachycuje vzrostlé stříbrné smrky se dvěma telefonními budkami, za kterými je vidět pouze věž kostela sv. Voršily, a na pravé straně se krčí pomník rodáka V. K. Klicpery.
Kompletní fotka


Název: Kostel sv. Voršily , z roku 1918
Snímek z r. 1918 z komunikace vedoucí směrem od Hradce Králové představuje dominantu náměstí. V levé části stojí pomník V. K. Klicpery. Na dnešním snímku vidíme kostel s parkovou úpravou, které dominují stříbrné smrky.
Kompletní fotka


Název: Kostel sv. Voršily, z roku
Dnešní vzhled kostela se příliš neliší od dřívějšího, pouze jeho okolí se změnilo. Nyní u kostela stojí vzrostlé smrky a nedaleko od něj je parkoviště.
Kompletní fotka


Název: Kostel sv. Voršily, z roku
Na nové fotografii je místo dlážděné části náměstí vyasfaltovaná silnice. U kostela svaté Voršily bylo vybudováno parkoviště. Byly vysazeny stromy, které jsou na nové fotografii už vzrostlé.
Kompletní fotka


Cesta na Prahu


Kostel sv. Voršily