wz

Sokolovna


Název: Budova Sokolovny, z roku 1929
Budova Sokolovny na snímku z roku 1929 změnila svůj vzhled. Nyní v ní sídlí knihovna, městské informační středisko, restaurace a v sále se každoročně pořádají taneční kurzy a jiné společenské akce.
Kompletní fotka


Název: Sokolovna, z roku 1929
Ze střechy budovy zmizely sošky sokolů i znak Sokola. Při srovnání levé části historického dnešního snímku je zřejmé, že dnešní zástavba chyběla.
Kompletní fotka


Název: Sokolovna, z roku 1952
Na budově jsou zřetelné stopy po odstraněné znaků Sokola, což působí poněkud stísněným dojmem. Na dnešním snímku už tyto zásahy patrné nejsou, protože Sokolovna byla opravena.
Kompletní fotka


Název: Sokolovna, z roku 1933
Pohled na budovu v její plné kráse.Vidíme všechny původní znaky a nápisy. V pravé části snímku je zobrazen pomník T. G. Masaryka. Dnešní pohled již postrádá znaky budovy, které určovaly její užití.
Kompletní fotka


Název: Sokolovna, z roku 1932
Snímek pravděpodobně zachycuje konání výstavy školkařských výpěstků.
Kompletní fotka


Název: Sokolovna , z roku 1937
Pohled z jižní strany přes parkovou úpravu a pomník T. G. Masaryka.
Kompletní fotka


Název: Spořitelna a Sokolovna, z roku 1949
Pohled z jižní strany zachycuje oba objekty. V průběhu času se pohled na budovy příliš nezměnil.
Kompletní fotka


Název: Sokolovna, z roku 1934
Snímek budovy z roku 1934. Nápis ve štítu "Na paměť 10. výročí Československé republiky" na dnešní budově chybí stejně jako socha T. G. Masaryka mezi Sokolovnou a budovou spořitelny.
Kompletní fotka


Název: Sokolovna , z roku 1930
Původní snímek zachycuje ulici se stromořadím ve směru od dnešní pekárny, bez zpevněného silničního svršku, a proto se zřejmě zdá být malebnější než novodobý snímek s vyasfaltovanými cestami a holou budovou Sokolovny.
Kompletní fotka


Název: Pomník T. G. Masaryka, z roku 1934
Pomník T. G. Masaryka - stál napravo od Sokolovny spolu s památníkem padlých v 1. světové válce (1914 - 1918). Na dnešním snímku chybí, byl odstraněn 22.7. 1940. Na místě památníku padlých v l. světové válce je umístěna deska připomínající ty, kteří položili život v boji proti fašismu a za svobodu v letech 1939 - 1945.
Kompletní fotka


Název: Pomník T. G. Masaryka , z roku 1934
Čelní pohled na pomník a památník padlých v l. světové válce. Snímek ze současnosti zachycuje podstavec bez sochy a chybí původní památník, který byl nahrazen deskou padlých v boji proti fašismu v letech 1939 - 1945. Památník působí ponuře a zanedbaně.
Kompletní fotka


Cidlina


Loreta