wz

Zámek Karlova koruna


Název: Zámecký park, z roku 1969
Černobílá fotografie kašny se sochou ve srovnání s dnešním pohledem nezaznamenává zásadní změnu. Celkový pohled je zachycen v různých ročních obdobích.
Kompletní fotka


Název: Zámek Karlova Koruna, z roku 1970
Pohled na zámek z parku. Na soudobém snímku jsou vzrostlé keře podél venkovního schodiště.
Kompletní fotka


Název: Zámek Karlova Koruna, z roku 1969
Pohled na budovy pod zámkem ? černobílá fotografie zachycující vzrostlé, kvetoucí stromy jírovce maďalu a dalších dřevin. Na dnešním snímku pořízeném v době vegetačního klidu zaznamenáme změny, které přinesl čas.
Kompletní fotka


Název: Kaple s hrobkou Norberta Kinského , z roku 1950
Porovnáním historické fotografie s dnešní vidíme změny ve vzrůstu a stáří borovice černé (Pinus nigra) v popředí snímku.Chválíme snahu o zachování původního vzhledu stavby.
Kompletní fotka


Název: Kaple s hrobkou Norberta Kinského, z roku 1949
Nachází se v blízkosti zámku a do dnešních času se zachovala ve velmi dobrém stavu. Za pozornost stojí exemplář borovice černé (Pinus nigra var.caramanica), která léty nabývá na dendrologické hodnotě.
Kompletní fotka


Název: Kaple a část hospodářských budov, z roku 1925
Na snímku z roku 1925 je zachycena kaple a část hospodářských budov přiléhajících k zámku ze západní strany. Dnešní pohled je překryt vzrostlou borovicí černou (Pinus nigra var. caramanica), lze však rozpoznat lety zanedbanou hospodářskou část.
Kompletní fotka


Název: Karlova Koruna, z roku 1925
Pohled na budovu, v níž bydlel správce zámku a kde se v 80. letech 19. stol. nacházela zámecká restaurace. Dnešní opravené budovy září krásou. Historický snímek z r. 1925.
Kompletní fotka


Název: Zámecká brána, z roku 1938
Fotografie z r. 1938 ukazuje obydlený a udržovaný zámek. Samotný brána se liší pouze vnější barvou, vrata jsou na první pohled stejná.
Kompletní fotka


Název: Pomník Václava Klimenta Klicpery , z roku 1905
Pomník slavného rodáka z Chlumce nad Cidlinou je situován na náměstí a je jednou z mála památek, které se v čase nezměnily.
Kompletní fotka


Název: Zámek Karlova Koruna, z roku 1931
Strom, který stál na starém snímku před zámkem, zmizel. A v současnosti přibyla podezdívka
Kompletní fotka


Název: Zámecký park, z roku
Fotografie z šedesátých let, romantické místo s pískovcovým altánem se po letech téměř nezměnilo, jen stromy a keře povyrostly.
Kompletní fotka


Název: Zámek Karlova Koruna, z roku 1949
Snímek pořízený v roce 1947. Zámek po devastujícím požáru je již opraven. Původní cestičky zanikly a břidlicová střecha byla nahrazena měděnou.
Kompletní fotka


Název: Zámek Karlova Koruna , z roku 1940
Na tomto snímku je vidět zámek ještě před požárem. Na dnešním snímku je patrné elektrické osvětlení v parku. Keře a stromy se rozrostly.
Kompletní fotka


Název: Zámek Karlova Koruna , z roku 1965
Další z poválečných fotografií. Dub v levé části výrazně zmohutněl.
Kompletní fotka


Název: Zámek Karlova Koruna , z roku 1985
Fotografie z osumdesátých let. Okolo zámku jsou rozmístěna elektrická světla, která slouží k nočnímu osvětlení. Na dnešním snímku je patrná narušená vnější omítka.
Kompletní fotka


Název: Karlova Koruna , z roku 1970
Na nové fotografii je zámek téměř zakrytý stromy, vysazenými na přelomu 60.let minulého století.
Kompletní fotka


Název: Zámecké nádvoří, z roku
Fotografie z roku 1926. Na dřívějším snímku je vidět prosklený altán. Později byl tento altán zrušen a budova byla přestavěna
Kompletní fotka


Hospoda U Jelena


Kozelkova vila