wz

Okresní Dům


Název: Okresní dům, z roku 1904
Tato fotografie Okresního domu pochází z roku 1904. Jeho podloubí bývalo dříve zasklené. Dnes zde sídlí Policie ČR, finanční úřad a v přízemí se nachází lékárna.
Kompletní fotka


Název: Okresní dům, z roku 1915
Fotografie Okresního domu pochází z roku 1915. Sídlilo v něm kino.
Kompletní fotka


Název: Záloženský dům , z roku 1930
Široká a hustá alej okrasných stromů vymizela a na pravé straně místo ní parkoviště. Z Okresního domu zmizel nápis. Budova dnes slouží Policii ČR lékárně a jiným obchodům.
Kompletní fotka


Název: Okresní dům, z roku 1908
Pohled na budovu z východu. Patrná je změna fasády, oken i použité střešní krytiny. Ten umožnil cestu pěším podél strany ulice.
Kompletní fotka


Název: Perštýnská ulice s Okresním domem , z roku 1930
Místo asfaltové silnice zde byly použity dlažební kostky. Nalevo spatříme staré hodiny. Dnes jejich místo převzala čítárna peněz na automaty. Vpravo vidíme vůz tažený dvěma koňi.
Kompletní fotka


Dělnický dům


Sokolovna